Sobota 23 czerwca 2018, imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Struktura organizacyjna

Urząd posiada strukturę stanowiskową. W skład urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:

STANOWISKA KIEROWNICZE: 

Wójt Gminy: Marek Stankiewicz

Urodzony 11 października 1976 r. w Mońkach. Absolwent Wydziału Historyczno – Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku w kierunku magister historii. Zawodowo czynny w rolnictwie od 18.12.1995 r., przez cały okres studiów i po ich zakończeniu, aż do dnia zaprzysiężenia na urząd Wójta Gminy Krypno w dniu 6 grudnia 2006 r. 

Sekretarz Gminy: Joanna Kitlas

Skarbnik Gminy: Ewa Kupiec

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY:

1. Referat Organizacyjny

- Kierownik referatu -  Joanna Wojno

- Stanowisko ds.obsługi kancelarii, działalności gospodarczej, kasy urzędu i spraw kadrowych: Barbara Roszkowska

- Stanowisko ds. obsługi Rady i archiwum: Beata Giełda 

- Stanowisko ds. oświaty i obrony cywilnej:  Agnieszka Powichrowska

- Sprzątaczka - Halina Wagner,

2. Referat Inwestycyjny i ochrony środowiska

- Kierownik referatu - Sekretarz Gminy: Joanna Kitlas

- Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i ochrony środowiska: Jan Dobrzyński

- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki wodno-ściekowej: Joanna Świerczewska

- Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej i informatyzacji: Anna Markowska 

- Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami: Katarzyna Markowska

3. Referat finansowy

- Kierownik referatu - Skarbnik Gminy: Ewa Kupiec

- Stanowisko ds. księgowości budżetowej: Danuta Bierdzio

- Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat za gospodarowanie odpadami: Karol Roszkowski

- Stanowisko ds. wymiaru podatku: Magdalena Wankiewicz

4. Referat kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

- Kierownik referatu: Łukasz Kropiwnicki

-Sprzątaczki: Elżbieta Stankiewicz, Iwona Mikiewicz

-Opiekunowie dowożenia dzieci i młodzieży do szkół - Elżbieta Lewczyk, Katarzyna Powichrowska

5. Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik referatu - Wójt Gminy: Marek Stankiewicz

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej: Zdzisław Koda

- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej: Antoni Szymański

- Kierowcy:Marek Woźniewski, Robert Glinko, Dariusz Kitlas, Marek Mikiewicz

- Konserwatorzy oczyszczalni ścieków:  Kazimierz Jóźwicki, Krzysztof Kobeszko,  

- Konserwatorzy ujęć wodnych: Roman Korol, Karol Hodun

- Operator koparko ładowarki: Dariusz Wejda

- Rzemieślnik wykwalifikowany: Stanisław Butkiewicz

- Robotnicy gospodarczy: Grzegorz Sztabkowski, Marek Dzierżanowski, Andrzej Brzozowski, Adam Kulikowski, Jan Gawełko

6. Urząd Stanu Cywilnego

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Wójt Gminy: Marek Stankiewicz

- Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Maria Dzienis 

7. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej Urzędu radca prawny: Renata Chwatko


 

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Nr rachunku bankowego:

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

   Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30