Niedziela 18 lutego 2018, imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

Kontakt

URZĄD GMINY W KRYPNIE

Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno
woj. podlaskie

REGON - Urząd Gminy Krypno            000542304
REGON - Gmina Krypno                       050659415 
  NIP - Urząd Gminy                             546-10-93-143
 
NIP - Gmina Krypno                           546-13-38-716Numer rachunku bankowego                          
        

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział w Krypnie

27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Kancelaria

 tel.(85) 716-90-33

fax (85) 716-90-35

e-mail
ugkrypno@podlaskie.pl

   Wójt  
  tel. (85) 716-94-00    

e-mail 
wojtkrypno@podlaskie.pl

Sekretarz Gminy

tel. (85) 716-90-69

e-mail   

sekretarzkrypno@podlaskie.pl

 Skarbnik Gminy 

  tel.(85) 716-90-01

e-mail  

skarbnikkrypno@podlaskie.pl

 Inwestycje i informatyzacja
  tel. (85) 716-90-42 

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności, Dowody osobiste, Oświata    

  tel. (85) 716-90-70  

e-mail  

usckrypno@podlaskie.pl

oswiatakrypno@podlaskie.pl

Podatki i opłaty lokalne       tel. (85) 716-91-04
 Księgowość budżetowa      tel. (85) 716-90-20
Zagospodarowanie  przestrzenne i ochrona środowiska          tel. (85) 716-90-41
Gospodarka nieruchomościami, mieszkaniowa i rolnictwo
   tel. (85) 716-90-76   

 


    

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

tel. 85 716 90 33

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Konto bankowe: Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30