Poniedziałek 18 czerwca 2018, imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Aktualności

Informacja GOPS w Krypnie
dodano: 2018-03-23 08:48:47

 
                                                      
Informacja o wynikach naboru na stanowisko 

pracownika socjalnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypnie  

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Magdalena Wojtach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

 

            W wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacyjnej Komisja za najlepszą ofertę uznała kandydaturę Pani Magdaleny Wojtach, która spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego. W przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą merytoryczną w zakresie ustawy o pomocy społecznej, osobą komunikatywną i posiadającą predyspozycje do pracy na danym stanowisku .  

 

                                                                Z up. Kierownika Gminnego Ośrodka

                                                                    Pomocy Społecznej w Krypnie

                                                                         Krystyna Świsłocka

                                                                  

 


 

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Nr rachunku bankowego:

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

   Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30