Poniedziałek 18 czerwca 2018, imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Aktualności

Usuwanie azbestu
dodano: 2018-04-04 09:49:27


DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU W LATACH 2018/2019             

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krypno mogą w terminie do 20 kwietnia 2018r. złożyć w Urzędzie Gminy Krypno stosowny wniosek. Dofinansowanie może stanowić do 100% wartości kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane to koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, transportem odpadów niebezpiecznych do miejsca unieszkodliwienia oraz ich unieszkodliwienie.

Uwaga: Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. Dofinansowanie nastąpi tylko w przypadku gdy Gmina Krypno otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Białymstoku

Przy ograniczonej kwocie dotacji, będzie liczyła się kolejność złożonych wniosków. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Krypno, pok. Nr 7 oraz na stronie internetowej Gminy Krypno – www.gminakrypno.pl

Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania zadań związanych z usuwaniem azbestu udziela Pani Katarzyna Karpińska, Inspektor UG Krypno,  tel. 85/7169076.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                              

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

 

 

 


Dodatkowe pliki do ściągniecia:
nazwa pliku opis rozmiar
wniosek_azbest_2018.docx 21kb
Microsoft Word oświadczenie_o_nieotrzymaniu_pomocy_publicznej.doc 24kb
Microsoft Word Załącznik_nr_1-_ocena.doc 58kb
Microsoft Word Załącznik_nr_2a_-_informacja_(1).doc 30kb
oświadczenie.docx 14kb
INFORMACJA_PRZEDSTAWIANA_PRZEZ_WNIOSKODAWCĘ.docx 16kb

 

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Nr rachunku bankowego:

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

   Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30