Sobota 23 czerwca 2018, imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Aktualności

Uwaga Mieszkańcy Gminy Krypno
dodano: 2018-04-25 08:23:20

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KRYPNO

W związku z realizacją Projektu pod nazwą „Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Krypno”, współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2010 Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii WÓJT GMINY KRYPNO OGŁASZA DODATKOWY NABÓR DO PROJEKTU. 

Osoby zainteresowane montażem indywidualnych zestawów ogniw fotowoltaicznych z dofinansowaniem mogą składać deklaracje udziału w Projekcie do dnia 18 maja 2018r. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Krypno, pok. nr 1. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Anna Markowska, tel. 857169042.

UWAGA: w związku z faktem, iż wyprodukowana w ramach Projektu energia elektryczna nie może być wykorzystywana do działalności rolniczej, gospodarczej jak i agroturystycznej, deklaracje mogą składać tylko osoby, które nie prowadzą w/w działalności. 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

  

 

 

 


 

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Nr rachunku bankowego:

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

   Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30