Piątek 25 maja 2018, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Aktualności

"Kolędować Małemu..."
dodano: 2017-11-22 12:22:05

„KOLĘDOWAĆ MAŁEMU…”

 I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

 Regulamin

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie

 Termin:

14 grudnia 2017r., godz. 18:00

Miejsce:

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Krypno wielkie 9

 Cel konkursu:

- rozbudzanie talentów wokalno – instrumentalnych,

- kultywowanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek,

- propagowanie piosenek o tematyce bożonarodzeniowej,

- stworzenie możliwości zaprezentowania się przed szerszą publicznością

Uczestnicy będą oceniani w następujących  kategoriach:

a)    indywidualna - soliści

b)    grupowa (duety i zespoły wokalne/wokalno-instrumentalne - do 5 osób) *

  z podziałem na kategorie wiekowe:

a)  grupa I - przedszkole i klasa I

b) grupa II - klasa II – V

c) grupa III – kl. VI, VII szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum

d) grupa IV – szkoły ponadgimnazjalne i dorośli

 * O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczestników.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału na kategorie wiekowe.

 Zasady uczestnictwa:

Uczestnicy przygotowują jeden utwór spośród kolęd, pastorałek lub piosenek świątecznych wyłącznie w języku polskim (max. 3 zwrotki)

Wykonawcy  wykorzystują muzykę na żywo lub półplayback (płyta CD/pendrive na którym znajduje się tylko podkład do prezentowanego utworu!)

 Termin zgłoszenia:

8 grudnia 2017 r. (Nieprzekraczalny termin, zgłoszenia przesłane po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu)

Forma zgłoszenia (karta uczestnictwa) – uczestnicy składają wypełniony formularz zgłoszenia osobiście w siedzibie GOK w Krypnie, Krypno wielkie 9, 19-111 Krypno albo za pomocą poczty tradycyjnej lub e-mail (gok.krypno@wp.pl) 

 Ocena i nagrody:  

Jury powołane przez Organizatora oceniało będzie: dobór repertuaru, walory głosowe,  interpretację,  muzykalność, ogólny wyraz artystyczny.

 I Gminny Przegląd  Kolęd i Pastorałek  ma charakter imprezy otwartej, warunkiem uczestnictwa w zmaganiach konkursowych  jest terminowe złożenie karty uczestnictwa. Uczestnictwo w przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu,  w tym również wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.)  na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezie oraz jej nieodpłatnego  rozpowszechniania przez  organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji imprezy oraz  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. Zm.


 

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Nr rachunku bankowego:

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

   Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30