Poniedziałek 18 czerwca 2018, imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
dodano: 2013-07-23 14:06:41

Krypno Kościelne, dn. 23.07.2013r.

Or.271.9.2013

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

           Wójt Gminy Krypno zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krypno Wielkie” zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt 4 w/w ustawy – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty, które znacznie  przewyższają możliwości Zamawiającego.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz


         

 

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Nr rachunku bankowego:

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

   Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30