Poniedziałek 18 czerwca 2018, imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Ogólne informacje

      Gmina Krypno znajduje się w granicach województwa podlaskiego, w jego centralnej części, na północny zachód od Białegostoku. Administracyjnie wchodzi w skład powiatu monieckiego. Siedzibą władz gminnych jest wieś Krypno Kościelne, położona w odległości 28 km od Białegostoku. Od wschodu Gmina Krypno graniczy z Gminami Dobrzyniewo Duże (powiat białostocki) i Knyszyn, od północy z Gminą Mońki, od zachodu z Gminą Trzcianne, od południa z Gminą Tykocin. Jest jedną z mniejszych gmin województwa podlaskiego. Jej powierzchnia wynosi 112,69 km2 (11 269 ha). Zamieszkuje ją 4031 mieszkańców, czyli 36 osób/km2, co jest jednym z najwyższych wskaźników w województwie podlaskim (średnia dla gmin wiejskich województwa podlaskiego wynosi 27 osób/km2).
Sieć osadniczą tworzy 15 miejscowości wchodzących w skład 16 sołectw.

 Początki osady o nazwie Krypno związane są z kolonizacją puszczy królewskiej i sięgają XV w. W XVI w. dobra krypniańskie zostały przekazane przez króla Zygmunta Augusta I Radziwiłłom. Wielkie znaczenia dla rozwoju miejscowości miało położenie przy trakcie królewskim wiodącym z Krakowa przez Tykocin do Knyszyna, gdzie mieścił się zamek królewski, w którym rezydował król Zygmunt August ostatni z Jagiellonów podczas polowań w Puszczy Knyszyńskiej. Jak głosi miejscowa legenda: „na grubej lipie, pod którą była krypa przeznaczona do pojenia koni królewskich w czasie postoju, pojawił się obraz Matki Boskiej. Obraz trzykrotnie odnoszono do kościoła w Knyszynie i za każdym razem powracał w to samo miejsce. Od tego miejsca i wydarzenia prawdopodobnie pochodzi nazwa miejscowości: Krypka, Krypa, a na początku XVI w. Krypno. W pobliżu lipy, dla uświęcenia tego miejsca przez długie lata stała kapliczka, a następnie były wznoszone kolejne kościoły”.

 W dniu dzisiejszym stoi kościół, w którym zostały zachowane elementy legendy, a mianowicie chodzi o słynący łaskami namalowany na lipowej desce obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Jest to jedna z najwcześniejszych kopii obrazu Matki Boskiej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, sprowadzona prawdopodobnie przez hetmana Jana Zamoyskiego  do swojej kaplicy w pobliskim Knyszynie. W 1985 odbyła się uroczysta koronacja obrazu diademami papieskimi, co przyczyniło się do dalszej popularyzacji sanktuarium, będącego tradycyjnym miejscem pielgrzymek rodzin z terenu całej archidiecezji.

1 2

 

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Nr rachunku bankowego:

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie Oddział Krypno

   Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Urząd czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30